Privacybeleid

  1. Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van de bezoekers van deze website te waarborgen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van bezoekers van onze website en servicegebruikers; met andere woorden, waar we het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van die persoonsgegevens.

1.3 We gebruiken cookies op onze website. Voor zover die cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor de levering van onze website en diensten, zullen wij u vragen om toestemming te geven voor ons gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

1.4 In dit beleid verwijzen "wij", "ons" en "onze" naar JMD Online Ltd. Zie Sectie 13 voor meer informatie over ons.

2. Credit

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (https://seqlegal.com)

3 Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 In dit hoofdstuk 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken;

(b) in het geval van persoonlijke gegevens die we niet rechtstreeks van u hebben verkregen, de bron en de specifieke categorieën van die gegevens;

(c) de doeleinden waarvoor wij persoonlijke gegevens mogen verwerken; en

(d) de rechtsgrondslag van de verwerking.

3.2 We kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en services verwerken ("gebruiksgegevens“). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en websitenavigatiepaden omvatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw servicegebruik. De bron van de gebruiksgegevens is Google Analytics. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt voor het analyseren van het gebruik van de website en diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het controleren en verbeteren van onze website en diensten.

3.3 We kunnen uw accountgegevens verwerken ("accountgegevens“). De accountgegevens kunnen uw naam en e-mailadres en andere door u verstrekte gegevens bevatten. De bron van de accountgegevens ben jij. De accountgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het gebruik van onze website, het leveren van onze diensten, het zorgen voor de beveiliging van onze website en diensten, het onderhouden van back-ups van onze databases en de communicatie met u. De juridische basis voor deze verwerking is uw toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.4 We kunnen uw informatie in uw persoonlijke profiel verwerken op onze website ("profielgegevens“). De profielgegevens kunnen uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht bevatten. De profielgegevens kunnen worden verwerkt om uw gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken en te bewaken. De juridische basis voor deze verwerking is uw toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.5 We kunnen informatie die u publiceert voor publicatie op onze website of via onze services ("publicatiegegevens“). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel deze publicatie en beheer van onze website en services mogelijk te maken. De juridische basis voor deze verwerking is uw toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en bedrijf OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.6 We kunnen informatie verwerken die is opgenomen in een onderzoek dat u ons met betrekking tot goederen en / of diensten ("onderzoeksgegevens“). De onderzoeksgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op het aanbieden, verkopen en verkopen van relevante goederen en / of diensten aan u. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming

3.7 We kunnen informatie met betrekking tot onze klantenrelaties verwerken, inclusief klantcontactinformatie ("klantrelatie gegevens“). De gegevens van de klantrelatie kunnen uw naam, uw contactgegevens en informatie in de communicatie tussen ons en u bevatten. De bron van de klantrelatie-gegevens ben jij. De gegevens van de klantrelatie kunnen worden verwerkt met het oog op het beheer van onze relaties met klanten, de communicatie met klanten, het bijhouden van die communicatie en het promoten van onze producten en diensten bij klanten. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming OF onze legitieme belangen, namelijk [het juiste beheer van onze klantenrelaties.

3.8 We kunnen informatie met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van goederen en diensten, die u met ons en / of via onze website ("transactie data“). De transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw kaartgegevens en de transactiegegevens bevatten. De transactiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel de gekochte goederen en diensten te leveren en de juiste gegevens van die transacties te bewaren. De juridische basis voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan en onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en ons bedrijf.

3.9 We kunnen de informatie die u aan ons verstrekt, verwerken met het doel u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven ("notificatiegegevens“). De notificatiegegevens kunnen worden verwerkt met het doel u relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming] OF de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een ​​dergelijk contract aan te gaan.

3.10 We kunnen informatie verwerken die is vervat in of betrekking heeft op elke communicatie die u ons stuurt ("correspondentiegegevens“). De correspondentiegegevens kunnen de communicatie-inhoud en metadata behorend bij de communicatie omvatten. Onze website genereert de metadata die is gekoppeld aan communicatie die is gemaakt met behulp van de contactformulieren voor de website. De correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en om gegevens bij te houden. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het correcte beheer van onze website en onze zakelijke activiteiten en onze communicatie met gebruikers.

3.11 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn vermeld, verwerken voor zover nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en bewering van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.12 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 3 kunnen verwerken, kunnen we ook uw persoonlijke gegevens verwerken wanneer deze verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen

4 Verstrek uw persoonlijke gegevens aan anderen

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het verkrijgen van professioneel advies, of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of het nu gaat om een ​​rechtzaak procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.2 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze leveranciers of onderaannemers, met name Royal Mail en DPD, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de levering van contracten of goederen.

4.3 Financiële transacties met betrekking tot onze website en diensten worden afgehandeld door onze betalingsdienstaanbieders, PayPal. We zullen transactiegegevens alleen met onze betalingsdienstaanbieders delen voor zover nodig voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen. U vindt informatie over het privacybeleid en de praktijken van de betalingsdienstaanbieders op https://www.paypal.com/en/webapps/mpp/ua/privacy-full

4.4 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonsgegevens in deze Sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer deze openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

5 Internationale overdrachten van uw persoonlijke gegevens

5.1 In dit hoofdstuk 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website zijn verspreid over Europa. De Europese Commissie heeft een "adequaatheidsbesluit" gemaakt met betrekking tot [de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten zullen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.3 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website of services mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

6 Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 Dit hoofdstuk 6 beschrijft ons beleid en procedure voor gegevensbewaring, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.

6.2 Persoonsgegevens die wij verwerken voor welk doel of voor doeleinden dan ook, mogen niet langer worden bewaard dan voor dat doel of die doeleinden noodzakelijk is.

6.3 We bewaren uw persoonlijke gegevens als volgt:

(A) accountgegevens en profielgegevens zal worden bewaard voor een minimumperiode van 6 maanden na het aanmaken van uw account en / of de poging of voltooiing van een contract op onze website en voor een maximale periode van 18 maanden na de datum van uw laatste login op uw account en / of de poging of voltooiing van een contract op onze website.

(B) correspondentiegegevens en onderzoeksgegevens wordt bewaard voor een minimumperiode van 1 maanden na het maken en voor een maximale periode van 12 maanden.

(C) publicatiegegevens wordt ad oneindig bewaard totdat deze door ons of u wordt verwijderd, of u vraagt ​​ons om deze te verwijderen publicatiegegevens. Zie sectie 8 voor informatie over het verwijderen van uw gegevens

6.4 Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Sectie 6 kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

7-wijzigingen

7.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

7.2 U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

8 Jouw rechten

8.1 In dit hoofdstuk 8 hebben we de rechten samengevat waarover u beschikt op grond van de wet inzake gegevensbescherming. Sommige rechten zijn complex en niet alle details zijn opgenomen in onze samenvattingen. Daarom moet u de relevante wetten en richtlijnen van de regelgevende instanties lezen voor een volledige uitleg van deze rechten.

8.2 Uw belangrijkste rechten op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving zijn:

(a) het recht op toegang;

(b) het recht op rectificatie;

(c) het recht om te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

(f) het recht op gegevensportabiliteit;

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; en

(h) het recht om toestemming in te trekken.

8.3 U hebt het recht op bevestiging van het al dan niet verwerken van uw persoonlijke gegevens en, waar wij dat doen, toegang tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Die aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie en de ontvangers van de persoonsgegevens. Het waarborgen van de rechten en vrijheden van anderen wordt niet beïnvloed, we zullen u een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. U kunt een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen door contact met ons op te nemen via datacontroller@jmdonline.uk

8.4 U hebt het recht om onjuiste persoonlijke gegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om onvolledige persoonlijke gegevens over u ingevuld te hebben.

8.5 In sommige omstandigheden hebt u recht op het wissen van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging. Die omstandigheden omvatten: de persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt; u trekt de toestemming in voor op toestemming gebaseerde verwerking; u maakt bezwaar tegen de verwerking onder bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; de verwerking is voor direct marketing doeleinden; en de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitsluitingen van het recht op wissen. De algemene uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is: voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; voor naleving van een wettelijke verplichting; of voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims.

8.6 In sommige omstandigheden hebt u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. Die omstandigheden zijn: u betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens; de verwerking is onwettig, maar u bent tegen wissen; we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze doeleinden, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; en u hebt bezwaar gemaakt tegen verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Als de verwerking op basis hiervan is beperkt, kunnen we uw persoonlijke gegevens blijven opslaan. We zullen het echter alleen anders verwerken: met uw toestemming; voor de oprichting, uitoefening of verdediging van juridische claims; voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of om redenen van belangrijk openbaar belang.

8.7 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: het uitvoeren van een taak uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van enige officiële autoriteit die aan ons is toevertrouwd; of de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u bezwaar aantekent, zullen wij de persoonlijke informatie niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden te boven gaan, of de verwerking tot het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

8.8 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden, inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens voor dit doel niet meer verwerken.

8.9 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

8.10 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is:

(a) toestemming; of

(b) dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een contract,

en dergelijke verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze, u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer dit de rechten en vrijheden van anderen zou schaden.

8.11 Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u wettelijk het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

8.12 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking vóór de intrekking.

8.13 U kunt uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door ons schriftelijk op te schrijven, naast de andere methoden die in deze Sectie 8 zijn gespecificeerd.

9 Over cookies

9.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt verzonden en door de browser wordt opgeslagen. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

9.2-cookies kunnen "aanhoudende" cookies of "sessie" -cookies zijn: een permanente cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker vóór de vervaldatum is verwijderd; een sessiecookie verloopt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie wanneer de webbrowser gesloten is.

9.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over u opslaan, kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en is verkregen uit cookies.

10 Cookies die we gebruiken

10.1 We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie - wij gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website bezoekt.

(b) status - we gebruiken cookies om ons te helpen bepalen of u bent ingelogd op onze website.

(c) personalisatie - we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u te personaliseren.

(d) beveiliging - we gebruiken cookies als een element van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, inclusief het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens en om onze website en services in het algemeen te beschermen.

(e) analyse - we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren.

(f) toestemming voor cookies - wij gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies meer in het algemeen op te slaan.

11 Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

11.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

11.2 We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren. Google Analytics verzamelt informatie over het gebruik van de website door middel van cookies. De verzamelde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van onze website te maken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: https://www.google.com/policies/privacy/. [De relevante cookies zijn: [cookies identificeren].]

12 Beheer van cookies

12.1 In de meeste browsers kunt u weigeren om cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden om dit te doen variëren van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt echter via deze links actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chroom);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); en

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Rand).

[aanvullende lijstitems]

12.2 Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

12.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

13 Onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door JMD Online Ltd

13.2 We zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 08880052 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, NG6 0AT, Verenigd Koninkrijk.

13.3 Onze hoofdvestiging is gevestigd in Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Verenigd Koninkrijk, NG6 0AT

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

(a) per post, naar het hierboven vermelde postadres;

(b) gebruik van ons website contactformulier;

(c) [per e-mail, met gebruikmaking van [het e-mailadres dat van tijd tot tijd op onze website wordt gepubliceerd]].

14 Officer voor gegevensbescherming

14.1 De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: datacontroller@jmdonline.uk of via mail op: Data Controller, JMD Online Ltd, Phoenix Works, Vernon Road, Nottingham, Verenigd Koninkrijk, NG6 0AT